ചായക്ക് പകരം ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്ന അത്ഭുത യുവാവ് Reviewed by Momizat on . ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നവര്‍ എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. ഇതാ അതേ പറ്റി നേരിട്ട് അറിഞ്ഞോളൂ. പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടി കിട്ടിയാല്‍ ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നത് ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നവര്‍ എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. ഇതാ അതേ പറ്റി നേരിട്ട് അറിഞ്ഞോളൂ. പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടി കിട്ടിയാല്‍ ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നത് Rating: 0
You Are Here: Home » വാര്‍ത്ത » ചായക്ക് പകരം ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്ന അത്ഭുത യുവാവ്

ചായക്ക് പകരം ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്ന അത്ഭുത യുവാവ്

ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നവര്‍ എന്നെല്ലാം കേട്ടിട്ടേയുള്ളൂ. ഇതാ അതേ പറ്റി നേരിട്ട് അറിഞ്ഞോളൂ.

പല സിനിമകളിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇടി കിട്ടിയാല്‍ ഗോമൂത്രം കുടിയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നീര്‍ക്കെട്ടെല്ലാം പോയി ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കാം എന്നെല്ലാം.

അതെല്ലാം സിനിമയില്‍ കോമഡി ശൃഷ്ടിയ്ക്കുമെങ്കിലും ചിലര്‍ ചായയ്ക്ക് പകരം കുടിയ്ക്കുന്നത് ഗോമൂത്രം ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാല്‍ എന്തായിരിയ്ക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം.

ചായക്ക് പകരം എല്ലാ ദിവസവും ഗോമൂത്രം കുടിക്കുന്ന അത്ഭുത യുവാവ്. ആദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യ രഹസ്യം ഇതാണ് എന്ന് യുവാവ്. തന്‍റെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം ഗോമൂത്രം ആണെന്ന് അവകാശ വാദവുമായി യുവാവ് രംഗത്ത്.

എല്ലാവരും പശുവിന്‍റെ പാലില്‍ ആണ് പോഷകം ഉള്ളത് എന്ന് പറയുമ്പോള്‍ ഗോ മൂത്രത്തില്‍ ആണ് പോഷകം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ യുവാവ്.

ഇദ്ദേഹം മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛനും വര്‍ഷങ്ങളായി പാല്‍ കുടിക്കാറില്ല ഗോമൂത്രം ആണ് കുടിക്കുന്നത് ഇവര്‍ക്ക് ഇത് വരെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ഇവര്‍ വാധിയ്ക്കുന്നത്.

വീഡിയോ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു.ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കെന്താണു പറയാനുള്ളത് ?

Number of Entries : 516
Scroll to top